Kayıt Ol Şifremi hatırlat
Giriş Yap

ماموریت ما:
هدف کشور ما تولید یک حمل ونقل راحت و امن در آنتالیا و آلانیا و حتی در خارج و داخل کشور با رعایت
اصل حفظ محیط زیست می باشد.
دیدگاه ما:
دیدگاه ما این است که به یک شرکت در سطح بالایی از شهرت در جامعه تبدیل شویم همچنین به
شرکتی با خدمات بالا و امن و نوآورانه در خارج و داخل کشور شناخته شویم

Bizim Transfer. | Call Center
+90 242 514 13 10