• Havalimanı Transferlerinde Çalışanlarımızın sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak,
  • Yöneticilerimiz, çalışanlarımızın gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek,
  • Çalışanlarımızın kendi iş sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek,
  • Çalışanlarımızın katkısını, başarısını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmek,
  • Çalışanlarımızı taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ödüllendirmek,
  • Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
  • Çalışanlarımızın öneri ve beklentilerini dikkate almak,
  • Çalışanlarımızın bağlılığı güçlendirici yaklaşımlarını sürekli geliştirmek,
  • Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamaktır.
Conversation via Whatsapp
+902425141310